Pontozási szabályzat

A pontozást a nemzetközi versenyeken használt https://crawlerresults.com webes pontozórendszer segítségével rögzítik a pontozóbírák, melyek élőben is is és akár később is visszatekinthetőek, de később már nem módosíthatóak, így elkerülve az esetleges csalásokat.

A pontszámok és helyezési sorrend a verseny lezártakor felkerül az oldalra az adott futam alá.

SzabályPontokMagyarázat
Kapu teljesítés-2 pontPont akkor jár, ha egy első és egy hátsó kerék a kívánt irányban áthalad a kapun. Minden keréknek teljesen át kell haladnia a kapun anélkül, hogy hozzáérne a kapujelzőhöz, hogy elkerülje a kapujelző büntetését (kapuérintés). A kapukat tolatva, de haladási irányban is lehet teljesíteni.
Kapu érintés+10 pontHibapont akkor jár, ha a jármű bármely része hozzáér egy éles kapujelzőhöz, vagy elhalad a kapujelzőkön kívül, hogy így próbálja meg teljesíteni a kaput. A jármű által nem érintett kapujelzők élőnek minősülnek. Egy kapu két külön élő kapujelzőből áll. Az élő kapujelző megérintése futam közben bármikor +10 büntetést von maga után. A kapujelző csörlőkábellel történő megérintése kapuérintésnek minősül.
Vissza borítás+5 pontHibapontokat adnak minden alkalommal, amikor egy jármű felborul, és nem lehet javítani anélkül, hogy a vezető hozzáérne a járműhöz. A borulás végrehajtásához a jármű nem hagyhatja el a talajt. A járművet balra vagy jobbra kell gurítani, amíg mind a négy keréken fel nem áll. Ha a járművet fel kell emelni a talajról, az „Jármű érintésnek” minősül.
Autó érintés+10 pontHibapontokat adunk minden alkalommal, amikor egy járművet felemelnek a földről. A jármű felvételekor a hátsó tengellyel kell elhelyezni az utolsó áthaladt sorszámú kapuval (nem bónuszkapuval).
Kapu kihagyás+30 pontHibapontok járnak, ha a vezető nem tud átjutni a kapun. A kapukihagyás végrehajtásához a vezetőnek meg kell kísérelnie a kapun áthaladást. A járműnek legalább egy kerékkel kereszteznie kell a kapu középvonalát, hogy kísérletnek minősüljön. Ha a vezető bejelenti a kapu kihagyását, a versenyző felveszi a járművet, és lerakja úgy, hogy a hátsó tengely egy vonalban legyen a kapu középvonalával. Ez nem jár „Jármű érintés” büntetéssel. Ha letelik az idő, minden olyan kapu, amelyet nem sikerült törölni, kihagyott kapunak számít. Amikor átugornak egy kaput, a versenyzőknek egy számozott kapura kell lépniük, nem egy bónuszkapuhoz.
Bónusz kapu-10 pontPontokat adunk, ha egy jármű ugyanúgy áthalad a bónuszkapun, mint egy normál kapu. A bónuszkapuk nincsenek számozva, és a futás során bármikor megkísérelhetők – miután a jármű áthaladt a rajtkapun, de még a célkapu átlépése előtt. A bónuszkapu kísérlet után a versenyzőnek át kell haladnia a következő legalacsonyabb sorszámú élő kapun. A bónuszkapuk nem járnak Kapujelző büntetéssel, ha megérintik őket. Csak nem adnak bónuszpontokat. A kurzusoknak pályánként legalább 2 bónuszkapuval és legfeljebb 3 bónuszkapuval kell rendelkezniük. Hacsak egy versenyző nem fejezi be a pályát a megadott időn belül, a bónuszpontok nem számítanak bele a pontszámba.
Csörlőzés+2 pontA csörlőt a teljes menet során a járműre kell rögzíteni. Behúzható, dinamikus és elektronikus csörlők megengedettek. Beltéri versenyken csörlőbot használható. Ez nem jár járműérintéssel kapcsolatos büntetéssel. A csörlőzés nem megengedett a 0. osztályban.
Javítás a pályán+10 pontPont akkor jár, ha a sofőr megjavítja járművét a pályán. Az idő nem áll meg, amíg a sofőr javításokat végez. Ez nem jár plusz jármű érintési bírsággal. A javítás befejeztével az idő megáll, és a vezetőnek úgy kell visszatennie járművét, hogy a hátsó tengely egy vonalban legyen az utolsó teljesített kapuval. A sofőr akkor folytathatja a versenyt, amikor a bíróa folytatásra utasítja, és folytatja az időmérést.
Javítás pályán kívül+10 pontPont akkor jár, ha a sofőrnek olyan javítást kell elvégeznie, amelyet a pályán nem tud elvégezni. A sofőr közli az időmérővel és a bíróval, hogy a pályán kívüli javítást kell végrehajtani. Az időt leállítják, és a sofőrnek 30 perc áll rendelkezésére a javítás elvégzésére. Más sofőrök megkezdhetik a futást, amíg a vezető elvégzi a javítást. Amint a sofőr végzett a javítással, és a pálya tiszta, akkor is a hátsó tengelyével indul, ha az utolsó kapu üres. 1 perc időbüntetést is kapnak.
TolatásN/ANincs büntetés a hátra gurulásért vagy a hátramenet használatáért
 • A futamok időtartama 6 perc. Minden versenyző, aki nem fejezi be a futamot az idő lejárta előtt, kipontozódik és számára a futam „DNF”-el véget ér.
 • A futamok úgy kezdődnek, hogy a jármű első tengelye egy vonalban van a rajtkapuval, és akkor ér véget, amikor a jármű hátsó tengelye keresztezi a végső kapu középvonalát. A kapukat számsorrendben kell kitölteni a legalacsonyabbtól a legmagasabbig, és úgy kell elkészíteni, hogy a jármű a kapun a kapun jelzett irányba halad át. A szabálytalanul vagy rossz irányban áthaladó kapun +30 pontos kapukihagyás büntetés jár.
 • A pálya ajánlott hossza 10 számozott kapu, 3 bónuszkapu, valamint rajt- és célkapu. Ezek a számok módosíthatók, hogy megfeleljenek az egyes klubok igényeinek. A kapukat két külön jelölőből kell készíteni, és minden kaput számozni kell, valamint nyíllal vagy más szimbólummal kell ellátni, amely jelzi a kapun áthaladó helyes irányt. Javasoljuk, hogy a bónuszkapuk színe eltérjen a szabványos kapuktól, ha lehetséges.
 • A rajtkapu nem számít bele a Haladás vagy Kapujelző pontokba. Az idő akkor kezdődik, amikor a pontozó bemondja a „Go”-t, és akkor áll le, amikor a jármű abroncsai teljesen átjutottak a végső kapun.
 • Ha egy versenyző összesen 50 büntetőpontot gyűjt egy futás során, akkor „DNF”, és az adott futam számára véget ér.
 • Ha egy versenyző regisztrált a futamra, de nem jelent meg vagy technikai hiba miatt nem tud elindulni, „DNS”-t kap és 60 hibapontot.
 • Ha egy kapujelzőt futás közben elmozdítanak, a jegyző utasítja a versenyzőt, hogy hagyja abba a vezetést, állítsa le az órát, és cserélje ki a kapujelzőt. A jegyző ezután bemondja a „Go”-t, és a sofőr folytatja a vezetést.
 • A versenyzők és a pontozóbírák követik a járművet a futamok alatt. A futam során a pilóta bármikor bemondhatja a „Biztonság” üzenetet, és az óra leáll, hogy lehetővé tegye a versenyző számára a pozícióját biztonságosan változtatni. Ez arra szolgál, hogy a vezető elkerülje a potenciális biztonsági veszélyeket (nagy sziklák, fák, tócsák stb.), amelyek miatt el kell vonnia a figyelmét a jármű vezetéséről. A járműnek teljesen meg kell állnia a biztonsági megállás alatt. Amikor a sofőr áthelyezte magát, a „Mehet” üzenetet küldi. Ekkor a pontozó bemondja a „Start”-ot, és az óra újraindul, és a futam folytatódik.
 • A csörlőzés minden osztályban megengedett, kivéve a 0. osztályt. Az öncsörlés során természetes tárgyhoz kell rögzíteni, például sziklához, fához, gyökérhez vagy csörlőbothoz. Személyről (cipő, kéz stb.) lecsörlőzni tilos. Az eseménynek otthont adó klub nem köteles csörlőbotot biztosítani, de erősen ajánlott.
 • Minden osztály győztese a legkevesebb összpontszámmal rendelkező pilóta. A versenyzők 3 futamot hajtanak végre úgy, hogy a 3 pálya összesített pontszáma a végső pontszámnak számít. Döntetlen esetén a leggyorsabb pályaidőt elérő versenyző lesz a győztes. A futamok száma módosítható az egyes klubok idő- és helyigényének megfelelően, de a futamok minimális száma versenyzőnként nem lehet kevesebb, mint 2.
 • A pontozók és a versenyvezetők döntései véglegesek.

Rövidítések:
DNF = Does Not Finish – Nem tudta befejezni
DNS = Does Not Start – Nem tudott elindulni

Iratkozz fel

Hírlevelünkre

Iratkozz fel, hogy értesülhess a futamokról, szabályzat vagy időpont változásokról.

Copyright © 2023 MicroCrawler. Készítette IT•DROID Bt. Minden jog fenntartva.